top of page

Strefa ciszy jest miejscem, w którym można wsłuchać się w to, co najważniejsze: myśli, emocje, refleksje, wspomnienia, ból, tęsknoty... ale również własny oddech. To przestrzeń przyjazna człowiekowi i dla niego bezpieczna, pozwalająca mu na nowo odnaleźć kontakt ze sobą lub naturą.

Cisza bywa czasem zbierania myśli, przełknięcia łzy, wymiany uśmiechów lub czekania na słowo.

To dzięki niej pełniej doceniamy muzykę, szept czy obecność drugiego człowieka.

Potrzebujemy jej, gdy natłok informacji, ocen, dźwięków, słów nas przytłacza.
W ciszy słowa nabierają mocy. Psychoterapia nie polega jednak na trwaniu w ciszy, lecz dialogu w atmosferze akceptacji, szacunku i bezpieczeństwa.
Metaforycznie i dosłownie będę Twoim towarzyszem w drodze do siebie.
Zapraszam.

Małgorzata Ziółkowska

"Rozumienie rodzi zmianę"

Yalom

ZAKRES PRACYKonsultacje oraz poradnictwo psychologiczne dla dorosłych osób - 50 minut.

Psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych- 50 minut.

Psychoterapia pary - 75 minut.

Interwencja kryzysowa (wsparcie w kryzysie) - 60 lub 90 minut

Testy psychologiczne 


OBSZARY MOJEJ PRACY:Trudności w relacjach z ludźmi.

    W związku

 • konflikty

 • problemy w nawiązywaniu nowych znajomości

 • wzajemny brak zrozumienia

 • brak otwartego wyrażania własnych potrzeb

 • przyjmowanie postawy uległej lub agresywnej

 • przeżywanie rozczarowania lub frustracji

 • lęk przed odrzuceniem lub końcem związku

 • doświadczenie przemocy

 • poczucie osamotnienia w związku

 • manipulacje i gry w miejscu otwartości, bliskości, zaufania i intymności

 • przedłużający się kryzys

   W rodzinie

 • kłopoty z komunikowaniem się

 • nieumiejętne wyrażanie emocji

 • brak zrozumienia

 • naruszanie praw i granic bliskiej osoby

 • zanik wzajemnej odpowiedzialności

 • brak stabilności

 • chłód w relacjach

 • nadmierna zależność lub opiekuńczość

 • wzajemne urazy

 • konflikty

 • doświadczenie przemocy

 • poczucie osamotnienia w rodzinie

 

 

    W przyjaźni i kontaktach koleżeńskich

 • konflikty

 • brak wsparcia

 • dostrzeganie niepokojących zmian na przestrzeni lat

 • kłopoty z komunikowaniem się

 • unikanie otwartej rozmowy o wzajemnych oczekiwaniach i potrzebach

 • interesowność i rywalizacja jako zagrożenia dla przyjaźni

 • godzenie roli współmałżonka, rodzica z byciem przyjacielem

 • zawiedzione zaufanie

       

   W środowisku zawodowym

 • problemy związane ze współdziałaniem i pracą zespołową

 • niesatysfakcjonujące relacje ze współpracownikami

 • rywalizacja jako zagrożenie dla jakości relacji ze współpracownikami i kreatywności własnej

 • kłopoty z komunikowaniem się

 • problemy z przestrzeganiem reguł społecznych i samokontroli

 • doświadczanie poniżania lub wykorzystania w miejscu pracy

 • wpływ braku satysfakcji zawodowej na ważne relacje w życiu

Poczucie osamotnienia i bycia nierozumianym.

 • poczucie odosobnienia, odizolowania lub samotności

 • przekonanie, że „świat jest inny niż ja”

 • budowanie życia od nowa po rozstaniu, rozwodzie lub żałobie

 • refleksje nad mocnymi i słabymi aspektami życia singla

 • psychoedukacja obejmująca budowanie lub rozwijanie komunikacji z ludźmi

 • analiza dotychczasowych relacji

Problemy egzystencjalne i tożsamościowe.

 • kryzysy związane z poszczególnymi etapami rozwojowymi (początek studiów, pierwsza praca, małżeństwo, rodzicielstwo, syndrom pustego gniazda, kryzys wieku średniego, odejście na emeryturę)

 • lęk przed przemijaniem i śmiercią oraz przeżywanie smutku z tym związanego

 • podejmowanie nowych ról: studenta, pracownika, małżonka, rodzica

 • otwartość na budowanie lub rozwijanie samoświadomości

 • zagubienie w wyznawanych wartościach życiowych

 • poszukiwanie sensu życia

wędrując podróżników

Praca nad poczuciem własnej wartości.

 • doświadczanie nieustannej krytyki ze strony innych ludzi

 • problem ze wzmacnianiem pozytywnego i adekwatnego obrazu siebie

 • brak zaufania do samego siebie

 • trudności z szacunkiem do siebie

 • poczucie małej sprawczości we własnym życiu

 • poszukiwanie poczucia bezpieczeństwa ciągle na zewnątrz, poza sobą

 • pozostawanie w miejscach lub relacjach, które niosą ze sobą cierpienie

 • „inni są ważniejsi ode mnie”

 • brak miłości do siebie

 • uzależnianie się od opinii innych osób lub uzyskiwania ich akceptacji

 • doświadczanie blokady własnej autentyczności

Image by Javier Allegue Barros

Trudności w dokonywaniu wyborów.

 • problem z wyznaczeniem życiowych celów

 • zbyt wysokie lub niskie poczucie odpowiedzialności

 • zbyt duża lub mała samodzielność życiowa

 • przeżywanie lęku na myśl o popełnieniu błędu

 • brak kontaktu z własnymi potrzebami i pragnieniami

 • utrudniony kontakt z własnymi emocjami

 • problem z kształtowaniem życiowej przestrzeni dla siebie i innych

Praca nad asertywnością.

 • problem związany z postawą uległą

 • trudności z komunikowaniem się z innymi

 • trudności związane z wyznaczaniem granic

 • bycie narażonym na kontakt z manipulującą osobą z otoczenia

Problemy z emocjami.

 • smutek

 • nieśmiałość

 • wstyd

 • lęk

 • poczucie winy

 • brak akceptacji dla wybranych emocji

 • trudności z regulacją emocji

Image by Ben White

Radzenie sobie z lękiem, stresem i depresją

 • uciążliwe objawy odczuwane na poziomie ciała

 • przekonanie, że nic dobrego już się nie wydarzy

 • wstyd związany z "nicnierobieniem" 

 • doświadczanie dogłębnego bólu i poczucie, że "wszystko mnie przerasta"

 • wycofywanie się z sytuacji społecznych

 • lęk przed byciem ocenianym

 • trudności z opuszczeniem domu

 • chroniczne zmęczenie

 • wypalenie zawodowe

 • stres związany z egzaminami

 • stres związany z rozmowami rekrutacyjnymi

 • stres związany z wystąpieniem przed kamerą

Pocieszający

Sytuacje kryzysowe.

 • doświadczenie straty zdrowia, przewlekłej choroby

 • doświadczenie przemocy psychicznej, fizycznej, werbalnej, ekonomicznej

 • żałoba lub rozstanie z bliską osobą

 • utrata pracy

 • brak wsparcia w doświadczaniu nagłych zmian w życiu

 • przekonanie o znalezieniu się w „sytuacji bez wyjścia”

Kontakt

mgr Małgorzata Ziółkowska - psycholog, psychoterapeutka, choreoterapeutka

Proszę uprzejmie o e-maila w celu umówienia się na sesję online :  strefaciszy@poczta.fm

lub SMS na numer: 730 098 000 (odpowiadam między sesjami lub po pracy)

Sesje online odbywają się za pośrednictwem Skype lub Google Meets.

730 098 000

 • youtube
bottom of page